Saturday, February 24, 2024

Tag: Cát Linh-Hà Đông

Có bàn tay Trung Quốc sau dự án đường sắt cao...

Phạm Chí Dũng Người Việt 21/7/2019 Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông dài 13.1km do Trung Quốc xây dựng phải gia hạn nhiều lần và...