Saturday, March 2, 2024

Tag: Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc

Ân Xá Quốc tế kêu gọi Thái Lan điều tra vụ...

RFA Tố chức Ân Xá Quốc Tế vào ngày 6 tháng 2 cũng ra thông cáo báo kêu gọi Thái Lan điều tra về báo...