Saturday, April 13, 2024

Tag: BT Hà Nội Hoàng Trung Hải

AI SẼ TRỞ THÀNH TỔNG BÍ THƯ, THỦ TƯỚNG!?

Lê Nguyễn Hương Trà Ngày 2/2/2020, ông Tổng - Tịch Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính Trị về...