Friday, March 1, 2024

Tag: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố kêu gọi VN...

RFA Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 3 ra tuyên bố về việc Hà Nội kết án 10 năm tù đối với...

Hoa Kỳ chỉ ra thực trạng nhân quyền đáng ngại tại...

RFA Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hằng năm công bố báo cáo toàn diện về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới. Trong báo...

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án tình hình nhân quyền...

Nguyễn Đình Ngọc Lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ ĐÍCH DANH: Trọng - Phúc - Ngân trong Báo Cáo Nhân Quyền! Điều...