Thursday, February 22, 2024

Tag: Biểu tình ngày 17-6-2018

[17.06.2018] TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NHỮNG GÌ XẢY RA...

Lê Công Định Cách đây vài ngày tôi đã chia sẻ một bài viết hay của Hoài Diễm về điều cô và mọi người đã...