Tuesday, April 23, 2024

Tag: Biển Hoa Đông

Tư lệnh Mỹ: Quân đội có thể ‘tham chiến bảo vệ...

BBC 27 tháng 10 2020 Tư lệnh của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản nói khả năng của Lực...