Tuesday, April 23, 2024

Tag: Báo Wall St. Journal (WSJ)

Mật ước Trung Quốc – Cambodia sẽ để lại hệ quả...

VOA Hoài Hương-VOA Báo Wall St. Journal (WSJ) đưa tin Phom Penh đã ký một thỏa thuận mật cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng...