Wednesday, May 31, 2023

Tag: bảo vệ nhân quyền

Chính quyền TT Trump tái xét vai trò của nhân quyền...

VOA Chính quyền của Tổng thống Trump hôm 8/7 cho biết sẽ tái xét vai trò của nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ,...