Friday, March 1, 2024

Tag: Bạch thư Quốc phòng

Bạch thư TQ nhắc tới VN, ‘quyết bảo vệ chủ quyền...

VOA Viễn Đông “Bạch thư Quốc phòng” mới được công bố của Trung Quốc có nhắc tới Việt Nam và Biển Đông đồng thời nói rằng...