Saturday, March 2, 2024

Tag: Phương Phương

…KẾT THÚC CHỨ KHÔNG PHẢI CHIẾN THẮNG.

Vu Kim Hanh Đây là đoạn mình trích sót (bị thiếu) rất rõ tính Phương Phương. Xin đăng lại, rất ngắn gọn. "Tất cả bệnh viện...

Nhật ký Phương Phương ngày 13 tháng 3

Khang Phuc 13 tháng 3 lúc 21:07 · . Ngày 13 tháng 3. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng cho đến trưa. Sau buổi chiều, trời trở...

Nhật ký Phương Phương (phần 7)

Khang Phuc 10 tháng 3 lúc 21:29 · Ngày 10 tháng 3. Thời tiết rất tốt, trời rất sáng sủa. Hình ảnh trong sân của các đồng...

Nhật ký Phương Phương.(Phần 5)

Khang Phuc 27 tháng 2 lúc 20:42 · Mùng năm tháng hai (27 tháng 2). Trời lại nhiều mây. Có một chút lạnh, nhưng không quá...

Nhật ký Phương Phương (Phần 4)

Khang Phuc 21 tháng 2 lúc 21:13 · 21/2/2020( 28 /1 AL). Ngày thứ ba mươi phong thành. Trời ơi, đã quá lâu rồi. Hôm nay...

Nhật ký Phương phương(Phần 3)

Khang Phuc 18 tháng 2 lúc 00:40 · Nhà văn Phương Phương 65 tuổi, tên thật Uông Phương. Bà sinh ở Nam Kinh, theo cha mẹ...

Nhật ký Phương phương(Phần 2)

Khang Phuc 13 tháng 2 · Ngày 12 tháng giêng AL(5/2/2020) Hôm qua lập xuân. Thời tiết hôm nay thực sự giống như mùa xuân. Có...

CẢ VŨ HÁN CẦN MỘT TRẬN KHÓC TẬP THỂ ĐỂ KHUÂY...

Vu Kim Hanh Đoạn nhật ký viết hôm qua của nhà văn PHƯƠNG PHƯƠNG từ Vũ Hán. (Người dịch: facebooker KHANG PHUC) Ngày 13 tháng 3...

Nhà văn Phương Phương: Cuộc đua tiếp sức “Đăng-xóa-xóa-đăng” của triệu...

Phương Phương Người dịch: Phuc Khang 14-3-2020 Vũ Kim Hạnh: Tôi vừa đọc được tin thật ngộ nghĩnh. Khi toàn nước Ý bị phong tòa, đêm qua,...