PHẢN ĐỘNG

0
819
Nguyễn Thủy Tiên

Được thầy Thái Bá Tân làm tặng 😍😍😍

Nguyễn Thủy Tiên
PHẢN ĐỘNG

Sao lại là phản động,
Khi chúng tôi, những người
Không rút ruột ngân sách,
Để phè phỡn ăn chơi?

Chúng tôi không cướp đất,
Không đẩy ai ra đường,
Phải ăn mày, làm điếm.
Những cảnh đời đáng thương.

Chúng tôi không cấp phép
Cho doanh nghiệp nước ngoài
Làm sông chết, biển chết,
Gây hậu quả lâu dài.

Chúng tôi không đứng núp
Đâu đó trong bụi cây,
Chặn xe đòi mãi lộ.
Cả đêm và cả ngày.

Chúng tôi không ăn chặn
Tiền cứu trợ cho dân.
Không tăng thuế, tăng phí,
Mà tăng cao, nhiều lần.

Chúng tôi không tham nhũng,
Không làm tăng nợ công.
Nay mỗi người phải cõng
Gần ba mươi triệu đồng.

Chúng tôi không lén lút
Đưa người nhà của mình
Vào bộ máy nhà nước
“Đúng luật, đúng quy trình”…

Chúng tôi, dân lương thiện,
Không làm những điều trên.
Sao lại là phản động
Và chống phá chính quyền?

Cái chúng tôi mong muốn
Là đất nước chúng ta
Có tự do, dân chủ
Và xã hội hài hòa.

Để làm được điều ấy,
Cần phải có đổi thay,
Đổi thay tận gốc rễ
Bộ máy khủng hiện nay.

Chúng tôi là như vậy.
Có phản động hay không?
Phản động thì bắn bỏ.
Phản động là các ông.

369720cookie-checkPHẢN ĐỘNG