KỶ LỤC CỬ TRI ĐI BẦU HỘI ĐỒNG QUẬN TẠI HỒNG KÔNG HÔM NAY

0
275
Cuộc bầu cử Hội đồng quận đang diễn ra hôm nay tại Hồng Kông có thể coi như một cuộc trưng cầu dân ý về sự ủng hộ của công chúng dành cho những cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng qua.

Samson Yuen, một nhà khoa học chính trị Đại học Lĩnh Nam cho biết, “Cuộc bầu cử hội đồng quận trước đây liên quan nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và sinh kế, nhưng kể từ năm 2015, bản chất của cuộc bầu cử đã trở nên chính trị hơn”. Ông tin rằng số người tham gia sẽ cao hơn bởi vì mọi người coi cuộc bầu cử lần này như một cuộc trưng cầu dân ý.

Cuộc bầu cử Hội đồng quận được tổ chức bốn năm một lần để chọn đại diện cho 18 quận Hồng Kông. Lần này, tổng số 452 ủy viên hội đồng quận sẽ được bầu trực tiếp, và 27 ghế khác dành cho các thành viên đại diện cư dân bản địa (thổ dân) của Hồng Kông. Mỗi quận có một số khu vực bầu cử nhỏ sẽ bầu ra một ủy viên hội đồng quận. Tất cả công dân Hồng Kông trên 18 tuổi đủ điều kiện để bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7:30 sáng đến 10:30 tối hôm nay (giờ địa phương).

Các ủy viên hội đồng quận có nhiệm vụ tư vấn chính phủ về các vấn đề cộng đồng, chẳng hạn như giao thông, môi trường và các hoạt động giải trí. Họ có rất ít quyền lực trong việc ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên, sáu trong số 70 ghế trong cơ quan lập pháp Hồng Kông được dành cho các ủy viên hội đồng quận.

Cử tri Hồng Kông không bị buộc phải đi bầu; vì thế, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu của các cuộc bầu cử quận theo truyền thống thấp hơn 50% vì nhiều người cho rằng công việc của các ủy viên hội đồng là quá tầm thường. Năm 2015, sau khi phong trào Dù, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu lên đến 47% được coi là mức cao lịch sử, so với 41% vào năm 2011 và 39% trong năm 2007.

Tuy nhiên, kết quả dự kiến sẽ tăng trong đợt bầu cử lần này với sự tham gia của những người mong muốn bày tỏ ý kiến của họ về các cuộc biểu tình. Tổng số cử tri đăng ký năm nay tại Hồng Kông đã tăng đến 4,12 triệu, tăng 8% so với năm trước.

Đặc biệt, nhóm tuổi từ 18 đến 35 tuổi tăng mạnh nhất là 12% dự kiến sẽ dồn phiếu cho các ứng viên phe dân chủ. Một điều đáng chú ý, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm sinh viên trong vài ngày gần đây và gia tăng số giờ tạm giam từ 48 tiếng lên đến 72 tiếng. Điều này khiến cho rất nhiều cử tri trẻ tuổi sẽ không đến được phòng bầu phiếu hôm nay.

Cho đến sáng nay đã có ít nhất 7 ứng viên của phe Dân chủ đã bị tấn công bởi các băng đảng đường phố, và 3 ứng viên đối lập với chính phủ đã bị bắt giữ khi đang vận động bầu cử.

Đoạn phim (2:52 phút) sẽ nói về cuộc bầu cử tại Hồng Kông hôm nay.

Fb Người Đà Lạt Xưa
viết thay Facebooker Selena Zen
November 24, 2019
.

KỶ LỤC CỬ TRI ĐI BẦU HỘI ĐỒNG QUẬN TẠI HỒNG KÔNG HÔM NAYCuộc bầu cử Hội đồng quận đang diễn ra hôm nay tại Hồng Kông có thể coi như một cuộc trưng cầu dân ý về sự ủng hộ của công chúng dành cho những cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng qua.Samson Yuen, một nhà khoa học chính trị Đại học Lĩnh Nam cho biết, "Cuộc bầu cử hội đồng quận trước đây liên quan nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và sinh kế, nhưng kể từ năm 2015, bản chất của cuộc bầu cử đã trở nên chính trị hơn". Ông tin rằng số người tham gia sẽ cao hơn bởi vì mọi người coi cuộc bầu cử lần này như một cuộc trưng cầu dân ý.Cuộc bầu cử Hội đồng quận được tổ chức bốn năm một lần để chọn đại diện cho 18 quận Hồng Kông. Lần này, tổng số 452 ủy viên hội đồng quận sẽ được bầu trực tiếp, và 27 ghế khác dành cho các thành viên đại diện cư dân bản địa (thổ dân) của Hồng Kông. Mỗi quận có một số khu vực bầu cử nhỏ sẽ bầu ra một ủy viên hội đồng quận. Tất cả công dân Hồng Kông trên 18 tuổi đủ điều kiện để bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7:30 sáng đến 10:30 tối hôm nay (giờ địa phương).Các ủy viên hội đồng quận có nhiệm vụ tư vấn chính phủ về các vấn đề cộng đồng, chẳng hạn như giao thông, môi trường và các hoạt động giải trí. Họ có rất ít quyền lực trong việc ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên, sáu trong số 70 ghế trong cơ quan lập pháp Hồng Kông được dành cho các ủy viên hội đồng quận.Cử tri Hồng Kông không bị buộc phải đi bầu; vì thế, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu của các cuộc bầu cử quận theo truyền thống thấp hơn 50% vì nhiều người cho rằng công việc của các ủy viên hội đồng là quá tầm thường. Năm 2015, sau khi phong trào Dù, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu lên đến 47% được coi là mức cao lịch sử, so với 41% vào năm 2011 và 39% trong năm 2007.Tuy nhiên, kết quả dự kiến sẽ tăng trong đợt bầu cử lần này với sự tham gia của những người mong muốn bày tỏ ý kiến của họ về các cuộc biểu tình. Tổng số cử tri đăng ký năm nay tại Hồng Kông đã tăng đến 4,12 triệu, tăng 8% so với năm trước.Đặc biệt, nhóm tuổi từ 18 đến 35 tuổi tăng mạnh nhất là 12% dự kiến sẽ dồn phiếu cho các ứng viên phe dân chủ. Một điều đáng chú ý, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm sinh viên trong vài ngày gần đây và gia tăng số giờ tạm giam từ 48 tiếng lên đến 72 tiếng. Điều này khiến cho rất nhiều cử tri trẻ tuổi sẽ không đến được phòng bầu phiếu hôm nay.Cho đến sáng nay đã có ít nhất 7 ứng viên của phe Dân chủ đã bị tấn công bởi các băng đảng đường phố, và 3 ứng viên đối lập với chính phủ đã bị bắt giữ khi đang vận động bầu cử.Đoạn phim (2:52 phút) sẽ nói về cuộc bầu cử tại Hồng Kông hôm nay.Fb Người Đà Lạt Xưaviết thay Facebooker Selena ZenNovember 24, 2019.

Posted by Người Đà Lạt Xưa on Saturday, November 23, 2019

492780cookie-checkKỶ LỤC CỬ TRI ĐI BẦU HỘI ĐỒNG QUẬN TẠI HỒNG KÔNG HÔM NAY