Khai trừ Đảng nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai, cho nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai thôi ủy viên trung ương.

0
20
Võ Văn Thưởng Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

Nhã Hoàng

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Thứ hai, 15/05/2023 17:24

(ĐCSVN) – Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 15/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung sau:

Ông Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Báo Lào Cai

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Với việc ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên Trung ương, đến nay, Ban Chấp hành Trung ương còn 169 Ủy viên chính thức.
ảnh : Vietnamnet

3. Cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII./.

https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ngay-lam-viec-thu-nhat-cua-hoi-nghi-giua-nhiem-ky-khoa-xiii-637824.html

… Trước đó, ngày 8/5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.

https://vietnamnet.vn/khai-tru-ra-khoi-dang-nguyen-uy-vien-trung-uong-nguyen-van-vinh-2143222.html

… Trước đó, ngày 30/3, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020.

Lý do, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-phu-cuong-thoi-uy-vien-trung-uong-khoa-xiii-2143133.html

.

718020cookie-checkKhai trừ Đảng nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai, cho nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai thôi ủy viên trung ương.