Tên đồ tể thành Huế đã thú tội nhưng ĐCSVN vẫn còn tiếp tục ngoan cố

0
4077
Hoàng Phủ Ngọc Tường

50 năm sau Tết Mậu Thân 1968: HPNT, tên đồ tể thành Huế đã thú tội nhưng ĐCSVN vẫn còn tiếp tục ngoan cố trong lô-cốt ý thức hệ phi dân tộc, phi nhân bản

Có ba vấn đề cần được chia xẻ qua bức thư ngỏ ngày 1/2/2018 của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT), người được mệnh danh là tên đồ tể của Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.

– Thứ nhất, “tên đồ tể, nếu thành tâm sám hối, cũng có thể thành Phật”. Điều này có thể đúng nếu thành tâm hối cải. Tuy nhiên, mãi cho đến lá thư ngày 1/2/2018 và thậm chí trong lá thư này, HPNT vẫn còn ngụy biện, không có “hành động” gì thiết thực để có thể cho là có sám hối. Cho nên, việc ông HPNT mong được về cõi Trời, cõi Phật là chuyện phù phiếm. “Cát bụi trở về cát bụi” là may cho HPNT lắm rồi.

2 – Thứ hai, HPNT, đến chết cũng là cộng sản, làm việc tận tụy cho Đảng! Đây là chủ trương lớn của Đảng và HPNT đã thực hiện như những gì ông đã làm ở Huế lúc Tết Mậu 1968. HPNT nói, “với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng”. HPNT đã xác nhận có thảm sát ở mặt trận Huế năm Mậu Thân; ông cũng nhìn nhận là “quân nổi dậy đã giết oan người Huế và đó là một sai lầm không thể nào biện bác được”. Lỗi này là của cách mạng, là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy bao giờ Đảng lên tiếng nhận lỗi?

– Thứ ba, ở đời, Tạo Hóa rất công bằng; hễ gieo gió ắt gặp bão. HPNT và các đồng chí cách mạng trong Đảng CSVN cũng không là ngoại lệ. Hôm nay ông HPNT, ngày mai ĐCSVN sẽ phải trả lời trước lịch sử, dân tộc, đồng bào Việt Nam về những lỗi lầm của họ. Tôi tin chắc rằng ngày đó cũng không còn xa lắm.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
250910cookie-checkTên đồ tể thành Huế đã thú tội nhưng ĐCSVN vẫn còn tiếp tục ngoan cố