Friday, June 21, 2024
HomeDIỄN ĐÀNLOẠN GIÁO SƯ

LOẠN GIÁO SƯ

Fb Đỗ Ngà

“Sát hạch ngoại ngữ: 20% tân PGS, GS không dám tham gia, 30% như ‘gà mắc tóc'” là cái tít của một bài báo. Qua đây nó cho ta thấy nhiều điều trong cái xã hội này.

Người có tâm không bao giờ bán cho khách những thứ không xứng đáng với món tiền nhận vào. Kẻ bán vé số có lòng tự trọng họ sẽ không nhận của bố thí dù cho họ nghèo. Đó là điều cốt lõi tạo nên một xã hội nhân bản. Bhutan dù nghèo họ vẫn xây dựng một xã hội đáng sống với lòng người trung thực.

Chức danh giáo sư vốn dĩ giành cho những nhà giáo dục. Theo định nghĩa đúng thì giáo sư là một giáo viên có trình độ chuyên môn cao mà thôi. Vì thế trên thế giới, người ta phong hàm giáo sư dựa vào sự cống hiến của người giảng viên trong công tác giảng dạy.

Con người có lòng tự trọng phải biết nhục khi người ta trao cho mình chức danh mà mình không xứng đáng. Chức danh giáo sư vốn trao cho giảng viên thì nay lại trao vô tội vạ cho những kẻ chẳng liên quan gì đến công tác giảng dạy. Đám người không làm giáo viên mà vẫn trơ mặt ra nhận hàm giáo sư, nói thẳng ra là háo danh, không có liêm sỉ. Còn hội đồng phong tặng bừa bãi chức danh này thực sự là họ đang bán danh. Vì sao tôi khẳng định vậy? Vì phong tặng không đúng người thì đó chỉ có thể là cuộc mua bán.

Chức danh giáo sư phụ thuộc vào chuyên môn và sự cống hiến trong giảng dạy, nó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến trình độ Tiếng Anh. Thế nhưng ở Việt Nam thì khác, người vốn dĩ không học hành từ nước ngoài thì lấy đâu ra trình độ đủ để được xứng đáng với học hàm được phong tặng? Trong top 350 trường đại học của Á Châu, Việt Nam chẳng có trường nào cả. Nên như luật bất thành văn, trình độ Tiếng Anh kém thì kiến thức khó mà có chất lượng, vì đất nước XHCN này vốn là vùng trũng về giáo dục trên thế giới.

Giáo sư mà Tiếng Anh kém, thì trình độ của họ là trình độ ao làng. Vì Tiếng Anh kém thì sao nghiên cứu tài liệu của thế giới bên ngoài? Vì thế Tiếng Anh kém thì đồng nghĩa với việc làm giáo sư mà không thể nghiên cứu sâu rộng. Đã giáo sư mà không nghiên cứu đáng giá thì sao nhỉ? Đó là giáo sư dỏm. Thật là buồn cho cái chức danh giáo sư ở xứ này, chưa bao giờ nó bị khinh thường đến như vậy. Thật là thiệt thòi cho các giáo sư thật, họ bị đánh đồng với đám giáo sư loại mua danh. Xã hội loạn, thau bị đánh tráo với vàng. Nát!
Fb Đỗ Ngà

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular