Wednesday, November 29, 2023

Tag: Vũ Hán

CÓ KHỆNH KHẠNG, KHINH DÂN KHÔNG, TRONG THÔNG TIN VỀ DỊCH...

Vu Kim Hanh Bây giờ trong thế giới phẳng, kỷ nguyên thông tin thì có quá nhiều kênh để đọc và đối chiếu, để tự...

…KẾT THÚC CHỨ KHÔNG PHẢI CHIẾN THẮNG.

Vu Kim Hanh Đây là đoạn mình trích sót (bị thiếu) rất rõ tính Phương Phương. Xin đăng lại, rất ngắn gọn. "Tất cả bệnh viện...

Nhật ký Phương Phương ngày 13 tháng 3

Khang Phuc 13 tháng 3 lúc 21:07 · . Ngày 13 tháng 3. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng cho đến trưa. Sau buổi chiều, trời trở...

Nhật ký Phương Phương (phần 7)

Khang Phuc 10 tháng 3 lúc 21:29 · Ngày 10 tháng 3. Thời tiết rất tốt, trời rất sáng sủa. Hình ảnh trong sân của các đồng...

Nhật ký Phương Phương (Phần 4)

Khang Phuc 21 tháng 2 lúc 21:13 · 21/2/2020( 28 /1 AL). Ngày thứ ba mươi phong thành. Trời ơi, đã quá lâu rồi. Hôm nay...

Nhật ký Phương phương(Phần 3)

Khang Phuc 18 tháng 2 lúc 00:40 · Nhà văn Phương Phương 65 tuổi, tên thật Uông Phương. Bà sinh ở Nam Kinh, theo cha mẹ...