Wednesday, November 29, 2023

Tag: CAIRO

CAIRO – AI CẬP – Phần 1

Giao Thanh Pham (Tập thứ 55) Chúng tôi đến Cairo trên một chuyến bay khá trễ, gần 7 giờ tối. Phải nói là hết sức may...

CAIRO và NGOẠI Ô AI CẬP – Phần 2

Giao Thanh Pham (Tập thứ 55a) Ai Cập, như một vài quốc gia khác bên Trung Đông, không có cái may mắn ngồi trên một đống...

CAIRO – AI CẬP – Phần 3

Giao Thanh Pham (Tập thứ 55b) Trước kia, nghĩa là cách đây khoảng gần nửa thế kỷ, cũng vào giai đoạn mà miền Nam rơi vào...

CAIRO – AI CẬP – Kết thúc chuyến đi – phần...

Giao Thanh Pham (Tập thứ 55c) Đến Ai Cập mà chỉ đi trong vòng chục ngày thì thế nào cũng thiếu sót. Việc đi lại ở...