Tác giả của cuộc khủng hoảng ập đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng là những ai?

0
207
Hình ông Phan Văn Anh trên Báo Dân Viet (danviet.vn).
Hẳn nhiều người thắc mắc, tác giả của cuộc khủng hoảng ập đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng là những ai? Bài viết này sẽ nói về một trong những cá nhân ấy ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Mâu thuẫn giữa Tổng Liên đoàn và trường Tôn Đức Thắng bắt đầu từ khi Tổng Liên đoàn đòi hỏi, thúc ép trường phải cống nộp 30% thặng dư tài chính, nhưng trường chống bằng cách viện dẫn Quyết định 158 của Thủ tướng về thí điểm đổi mới, tự chủ cho trường, trong đó thặng dư tài chính phải dùng để đầu tư, nghiên cứu và trích lập các quỹ, không có điều khoản nào cho phép chuyển ra ngoài trường.
Tháng 6-2019, ông Phan Văn Anh, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, phải lên truyền thông phủ nhận đòi hỏi trường nộp 30%.
Tuy nhiên, giấy trắng mực đen có đóng dấu đỏ của Tổng Liên đoàn thì không tẩy xoá được.
Tháng 10-2019, Tổng Liên đoàn thành lập đoàn kiểm tra vào kiểm tra trường Tôn Đức Thắng và ông Phan Văn Anh làm trưởng đoàn.
Tháng 12-2019, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM vào kiểm tra về công tác Đảng đối với ông Lê Vinh Danh và Đảng uỷ trường.
Ông Phan Văn Anh là lãnh đạo cơ quan chủ quản của Trường Tôn Đức Thắng. Nếu trường sai phạm về công tác Đảng, thì Tổng Liên đoàn cũng có liên đới trách nhiệm.
Thế nhưng, không hiểu điều gì thúc đẩy mà trong thành phần Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra thành uỷ TP.HCM lại có ông Phan Văn Anh làm phó trưởng đoàn.
Trong khi, người thay mặt Tổng Liên đoàn thúc ép trường Tôn Đức Thắng nộp 30% thặng dư tài chính chính là ông Phan Văn Anh.
Như vậy, việc đưa ông Phan Văn Anh, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn vào làm phó trưởng đoàn kiểm tra Uỷ ban Kiểm tra thành uỷ, liệu có còn sòng phẳng, khách quan, vì mục đích phát triển trường như tuyên bố của Tổng Liên đoàn?
—-
– Hình ông Phan Văn Anh trên Báo Dân Viet (danviet.vn).
– Tài liệu quan đến yêu cầu nộp 30% thặng dư tài chính, đều do ông Phan Văn Ánh kí khi còn là Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.
575710cookie-checkTác giả của cuộc khủng hoảng ập đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng là những ai?