MONG CÁC QUÝ VỊ HÃY CAN ĐẢM LÊN TIẾNG CÙNG CHÚNG TÔI.

0
226

January 23, 2023

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm  (khai bút đầu xuân)

 Kính thưa  các quý vị, nước Việt Nam ta, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với một lịch sử oai hùng, một nền văn hiến thấm đẫm tình đoàn kết chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Mỗi mét đất ngày nay chúng ta ở, máu xương của cha ông ta cả ngàn năm đã chất chồng, dồn tụ lớp lớp vào đó. Nước Việt Nam là của người Việt Nam – “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”. Mỗi người Việt Nam đều có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền đấu tranh, quyền làm chủ vận mệnh của mình, quyền bảo vệ đất nước, quyền bảo vệ dân tộc của mình, quyền quyết định đưa đất nước và dân tộc mình hội nhập và phát triển trên con đường ánh sáng văn minh phổ quát của nhân loại.

Tuy nhiên, trong bảy mươi tám  năm qua (1945 – 2023), tập đoàn cộng sản cầm quyền Việt Nam duy trì một chế độ độc tài đảng trị, đã cưỡng đoạt tất cả các quyền căn bản về con người của người Việt Nam. Đảng cộng sản đã đưa đất nước Việt trở thành một đất nước bị tàn phá tan hoang; đưa con người Việt Nam trở thành những kẻ nô lệ yếu hèn, chỉ biết cúi đầu nghe theo, làm theo những gì độc tài cộng sản sai khiến, dụ dỗ và lừa mị. Thực tế, bảy mươi tám năm qua, độc tài cộng sản cầm quyền Việt Nam chưa từng làm được một việc gì tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc. Thực tế, dưới họng súng thường trực trên tay, chúng đã giam hãm, cầm tù, đầy dọa cả dân tộc Việt Nam như giam hãm, cầm tù, đầy đọa một bầy trâu bò phải sống trong một vũng bùn tù đọng, hôi thối, tanh tưởi.

Đặc biệt, ngày nay ông TBT Nguyễn Phú Trọng,  hắn ta vì  tham quyền cố vị quyền lợi, được che chắn, bảo vệ từ phía Tập Cận Bình, sự mưu mô và nham hiểm của T.ập Cận Bình  đã và đang từng bước  thúc ép Trọng Lú giao nộp đất nước ta cho Tàu Cộng, rắp tâm tiêu diệt dân tộc Việt Nam, đưa nước Việt Nam trở thành một bộ phận của Tàu Cộng, đưa dân tộc Việt Nam trở thành kẻ nô lệ cho Tàu Cộng.

Nước mất thì nhà tan. Vận mệnh còn mất của dân tộc Việt Nam đang bị Trọng Lú treo lên lơ lửng như ngàn cân trên  sợi tóc. Việc cứu nước, cứu nhà trong lúc này đã trở nên khẩn thiết và cấp bách hơn lúc nào hết.

Vì vậy  trong vài năm vừa qua,  anh chị em Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm chúng tôi, luôn sát cánh bên nhau và cùng chung lý tưởng, một ý chí, một mục tiêu để dùng ngòi bút của mình nhằm:

– Vạch rõ và lên án: sự lừa dối, gian manh, phản động và những tội ác chất chồng của tập đoàn cộng sản cầm quyền Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam trong bảy mươi tám năm qua.

– Vạch rõ và lên án: còn độc tài cộng sản cầm quyền là còn áp bức, bất công; còn cộng sản cầm quyền thì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm chủ vận mệnh mình, đất nước mình vẫn bị cộng sản tước đoạt; còn độc tài cộng sản cầm quyền thì đất nước không thể có tự do dân chủ; còn độc tài cộng sản cầm quyền, đất nước Việt Nam chỉ có lụn bại và lụn bại thảm hại.

– Vạch rõ và lên án những âm mưu đen tối bán nước hại dân của tập đoàn cộng sản cầm quyền Việt Nam.

– Vạch rõ con đường hồi sinh của đất nước, của dân tộc Việt Nam là con đường đa nguyên dân chủ với một nền pháp trị Tam quyền phân lập.

– Cổ vũ và nêu gương những người dám dấn thân đấu tranh chống áp bức bất công, chống độc tài đảng trị.

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm, nguyện trung thành, nguyện đấu tranh đến cùng cho những mục tiêu này.

Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi để  đoàn kết một lòng và tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói  nhằm thực hiện mục tiêu này.

Độc tài, độc tôn của cộng sản cầm quyền Việt Nam nhất định phải bị xóa bỏ.

Tự do, dân chủ cho người Việt Nam nhất định phải hiện diện trên đất nước Việt Nam.

Nước Việt Nam cường thịnh nhất định sẽ đến với người Việt Nam chúng ta trong một tương lại gần.

Mong rằng các Qúy vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi để mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực. Xin chân thành cảm tạ Qúy vị rất nhiều.

23.01.2023

BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm.

Việt Nam, Mỹ, Canada, Bỉ và CHLB Đức.

683620cookie-checkMONG CÁC QUÝ VỊ HÃY CAN ĐẢM LÊN TIẾNG CÙNG CHÚNG TÔI.