KHUNG TRỜI BIỆT GIAM

0
789

KHUNG TRỜI BIỆT GIAM

Ở phía sau cánh cửa biệt giam

Chỉ có một khung trời duy nhất

Khung trời ấy mang hình chữ nhật

Thức trắng đèn không có ngày đêm

Chúng tôi nằm nghiêng đếm thời gian

Qua tiếng chuông nhà thờ vọng lại

Tiếng kẻng điểm nhịp ngày chậm rãi

Kéo thời gian trên những sợ dây (*)

Nằm ngửa ngắm khung trời không mây

Chỉ thấy vệt vôi sần sùi loang lổ

Con thạch sùng cụt đuôi nín thở

Rình mồi dưới chân bóng đèn khuya

Dẫu biết rằng ngay ở ngoài kia

Tiếng đời vẫn vọng vào qua song cửa

Nghe tiếng chim cu gù trăn trở

Nhớ những trưa hè thật bình yên

Nghe tiếng rao gai-giò biết nửa đêm

Bỗng nhớ bạn, nhớ nhà da diết

Bạn đời ơi ở ngoài kia có biết

Một khung trời sau cánh cửa biệt giam.

Chí Hoà tháng 12-2008

Thơ : Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Phổ nhạc : Trần Vũ Anh Bình

—————————————

(*) Lịch kéo bằng 3 sợi dây dán trên tường. 

Một sợi lịch ngày, một sợi lịch tuần, một sợi lịch tháng.

352090cookie-checkKHUNG TRỜI BIỆT GIAM