GIÁO SƯ CHU HẢO, NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC VÀ TẤM KÍNH CỘNG SẢN

0
1297
Giáo sư Chủ Hảo Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức Photo: RFA

Tấm kính, nếu không có một lý do hiển nhiên như ai đó cầm búa đập hay một viên đá lớn va chạm vào, lực gì khác có thể làm kính vỡ?

Hiệp hội Thử nghiệm và Vật chất Hoa Kỳ (American Society for Testing and Materials) trả lời, kính vỡ từ bên trong khi nhiệt độ gia tăng từ một bên buộc kính phải dãn, kính vỡ vì chất kính không thể dãn.

Đảng CS như tấm kính. Sự sụp đổ của hệ thống CS Châu Âu cho thấy, lực tác động từ bên trong nguy hiểm hơn từ bên ngoài. Nhiều người còn nhớ việc từ bỏ đảng của Boris Yeltsin đã góp phần làm yếu mắc xích quyền lực của đảng CS Liên Sô.

Mặc dù khoác lên chiếc áo “giải phóng dân tộc” hay gì đi nữa, nền tảng lý luận mà chế độ CSVN dựa vào để có lý do tồn tại vẫn là ý thức hệ CS mà đảng CS là đại diện.

Nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của Đất nước đứng lên, Rừng Xà nu, Các bạn tôi ở trên ấy…

Do đó, không ngạc nhiên khi câu khẩu hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm” được treo một cách trang trọng trong mọi hội trường từ cấp thấp nhất tới cấp trung ương tại Việt Nam.

Cương lĩnh của đảng CS và “hiến pháp” do đảng CS viết ra xác định rất rõ vai trò độc quyền cai trị của đảng CS.

Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ của CSVN trong bài viết Đã Đến Lúc Cần Phải Đối Thoại đăng trên mạng Bauxit Viet Nam hôm 23/08/2016 thừa nhận nguyên nhân sâu xa của thực trạng bi thảm tại Việt Nam hiện nay phát xuất từ lý do ý thức hệ.

Ông viết trong bài “Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh đảng CSVN và Hiến pháp nước CHXHCNVN”.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của đảng CS đề nghị kỷ luật Gs Chu Hảo vì lý do ông “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa'”.

Đảng CS kết án Gs Chu Hảo “tự diễn biến, tự chuyển hóa” nhưng quên rằng diễn biến và chuyển hóa là tiến trình tự nhiên của con người.

Dòng sông văn minh nhân loại không ngừng chảy. Các chế độ độc tài lần lượt chìm sâu trong quá khứ, các chủ thuyết phi nhân đang bị xóa bỏ.

Ngay cả các đảng CS, từ hồn ma Liên Sô trước đây đến Trung Cộng và Việt Nam ngày nay đều đã liên tục “tự diễn biến” qua các hình thức gọi là “đổi mới” để sống còn.

Đảng CSVN kỷ luật giáo sư Chu Hảo vì ông đã chạm vào nỗi lo lớn nhất của đảng CS, đó là tính chính danh lãnh đạo đất nước.

Không một người dân Việt Nam nào bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng chính phủ hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội. Đảng CS thực chất là một tổ chức khủng bố, thể xác lẫn tinh thần, trên sinh mệnh của dân tộc Việt Nam.

Cuộc tranh đấu chống chế độ CS và phục hưng dân tộc Việt là một cuộc đấu tranh toàn diện không loại bỏ hay đặt nhẹ một mặt, một lãnh vực, một thế hệ, một đóng góp cá nhân nào.

Bức tường chuyên chính CS đang mỗi ngày một mỏng hơn và chắc chắn sẽ đổ.

Những bản án vô cùng ác độc dành cho Lê Đình Lượng (20 năm tù), Nguyễn Trung Trực (12 năm tù), Lưu Văn Vịnh (15 năm tù) và trên 200 người Việt yêu nước khác chỉ chứng tỏ sự sợ hãi của đảng trước sức mạnh của lòng dân.

Chọn lựa của một người có ý thức và quan tâm đến tiền đồ dân tộc, vì thế, là chọn lựa giữa quá khứ và tương lai, giữa bán nước và yêu nước và trên tất cả là giữa CS và không CS.

Trần Trung Đạo

360870cookie-checkGIÁO SƯ CHU HẢO, NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC VÀ TẤM KÍNH CỘNG SẢN