EVN báo lỗ gần 16.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 20225

0
144
Thợ điện kiểm tra đường dây điện trên cột điện ở Hà Nội hôm 29/2/2016 AFP

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo lỗ trong nửa đầu năm 2022  gần 16.600 tỷ đồng..

Truyền thông Nhà nước loan tin ngày 19/9, dẫn báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm 2022 do EVN công bố.

Nguyên nhân lỗ được EVN cho rằng do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện gồm than, dầu và khí đều tăng cao đột biến. Thực tế đó khiến tình hình tài chính của tập đoàn gặp khó khăn.

Báo cáo của EVN cho thấy tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của tập đoàn này là 673.157 tỉ đồng, giảm hơn 32.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản nợ mà EVN phải thanh toán gồm nợ ngắn hạn và dài hạn được cho biết tương ứng là 152.197 tỉ đồng và 290.279 tỷ đồng.

Trong tám tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện của EVN và các tổng công ty phát điện (gồm cả các công ty cổ phần) đạt 84,57 tỷ kWh, chiếm hơn 46% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

647210cookie-checkEVN báo lỗ gần 16.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 20225