Em ơi Hà Nội nước

0
226

Cong T. Do

Không phải đợi đến bây giờ đảng csVN mới biết hệ thống nước ở Hà Nội đã bị nhiễm độc tố. Từ 2005, bản nghiên cứu đăng trên Tạp chí về Khoa học Quốc gia, tiết lộ có tới 65% giếng nước ở Hà Nội đã bị nhiễm các độc tố gây nguy hại cho sức khoẻ. Bản báo cáo cũng kết luận là chính quyền Hà Nội cần tìm cách thay thế nguồn nước, nếu không muốn cho dân Hà Nội bị đầu độc. Từ đó đến nay, gần 15 năm, csVN cũng chẳng có gì thay đổi. Họ đếch có quan tâm đến sức khoẻ của dân. Tiền của, chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham. Sống chết mặc dân, tiền thầy bỏ túi.

Bản nghiên cứu tiết lộ, vì Hà Nội đã khai thác hệ thống nước giếng cả trăm năm nay, đã gây ra tình trạng chạm các nguồn nước ở dưới mạch đất ngầm, nơi bị nhiễm chất độc thạch tín, “arsenic”. Cuộc khảo sát 512 giếng ở Hà Nội trong suốt hai năm 2005-2007 cho thấy 27% các giếng này đã bị nhiễm thạch tín. Cả 7 triệu dân Hà Nội, đã liên tục dùng nguồn nước nhiễm độc này từ hơn 10 năm nay, hậu qủa là dân Hà Nội đã tiêu thụ lưu lượng nước độc gấp 5 lần tiêu chuẩn an toàn, do Cơ Quan Y Tế Thế Giới ấn định. (1)

Chất thạch tín bị nhiễm độc nhiều sẽ gây ra ói mửa, đau hệ thống ruột, và dẫn đến các hệ chứng như ung thư da, phổi, thận. Dù kết quả giảo nghiệm từ hơn 10 năm nay đã kết luận nguồn nước Hà Nội bị độc thạch tín với liều lượng cao. Đảng csVN trước thực tế đó, họ có làm gì thay đổi từ hơn 10 năm nay không? Hay nói như người Hà Nội thời XHCN, bố mày Đ…lo.

Gần đây khi báo động nguồn nước bị nhiễm chất độc carcinogen, một độc tố làm ung thư phổi, ruột già, ngực v.v…thì mọi người mới hoảng. Nhưng thực tế, từ hơn 10 năm nay, dân Hà Nội uống nước máy, đã tiêu thụ vào cơ thể họ không biết cơ man nào kể các độc tố. Và hậu quả, là tỷ lệ dân Việt ở Hà Nội, bị chết vì nhiều loại ung thư, càng ngày càng tăng theo thời gian.

Đỗ T. Công

(*) The study considers that the continuous pumping of water from deep aquifers, for over a century, has caused naturally occurring arsenic in groundwater above to seep downward. From 2005 to 2007 512 private wells were reviewed and have shown that arsenic poisoning in about 27% of the wells, a million people use drinking water with concentrations of 5 times the limit set by the World Health Organization.

483220cookie-checkEm ơi Hà Nội nước