Bản Ghi Nhớ cho Binh Sĩ trong Quân Lực Liên Bang Nga

0
34
Bản Ghi Nhớ cho Binh Sĩ trong Quân Lực Liên Bang Nga

Nghĩa Bùi

Bản Ghi Nhớ cho Binh Sĩ trong Quân Lực Liên Bang Nga (tìm thấy trong túi một người lính tử trận)

1. Mặc quân phục đàng hoàng; không đeo phù hiệu hay bất cứ thứ gì có thể tiết lộ đơn vị của mình.

2. Hạn chế giao tiếp với người dân trong “vùng giải phóng,” chớ tìm cách tiếp xúc, nhận thức ăn hay đồ vật từ họ.

3. Dùng đại danh từ nhân xưng: CHÚNG TÔI tấn công, v.v.

4. Nói với người dân trong “vùng giải phóng” rằng nước Nga sẽ ở đây mãi mãi, khuyên họ chỉ nên nghe thông tin từ các nguồn chính thức của nhà nước Nga.

5. Luôn luôn gọi lính Ukraine là Nazi, bọn quốc gia chủ nghĩa, phiến quân hay quân xâm lược; bảo dân chúng rằng ta đang đánh nhau với NATO.

6. Trong trường hợp xảy ra sự cố (tai nạn xe cộ, quân ta say rượu hay phê thuốc, thường dân bị thương hoặc tử thương, v.v.) nhận mình là lính của Wagner PMC. [*]

7. Quân nhân không bị cấm chiếm cứ nhà dân trong “vùng giải phóng,” với điều kiện họ không còn ở trong đó nữa. Phương tiện giao thông cũng vậy. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể đuổi người dân ra nếu được cấp trên cho phép.

8. Mọi tuyên bố về quân đội hay lãnh đạo chính trị Nga đều phải mang tính cách tích cực.

[*] Wagner Private Military Company – đội quân đánh mướn cầm đầu bởi Yevgeni Prigozhin, một tay đầu sỏ chính trị trong quỹ đạo của Putin.

Nguồn: Twitter

—-

Memo to the serviceman of the Armed Forces of the Russian Federation

1. Wear proper attire; do not wear patches or other  insignia identifying your unit.

2. Be reserved while dealing with the civilians in “liberated areas”, do not seek contact with them, do not accept any food or other items from them.

3. Use first person: WE advance, etc.

4. Tell civilians in “liberated areas” that Russia is here forever, and advise them to only use official Russian info sources.

5. Refer to the Ukrainian troops only as Nazis/nationalists, militants, invaders; tell locals that we are in war with NATO.

6. In case of incidents (traffic incidents, servicemen under influence of alcohol/drugs, injuries or fatalities among civilians, etc.) identify yourself as a Wagner PMC combatant.

7. Servicemen are not banned from occupying empty housing in “liberated areas” but only if it is confirmed that the residents are no longer present in the same settlement. The same applies to vehicles. In emergencies, it is allowed to remove residents if it’s authorised.

8. Any statements in relation to Russia’s military and political leaders should only be in positive light.

https://www.facebook.com/groups/2226678490696638/permalink/6325027187528394/

698510cookie-checkBản Ghi Nhớ cho Binh Sĩ trong Quân Lực Liên Bang Nga