Thursday, July 25, 2024
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘIVì sao trong vòng một đêm, một số các tiểu bang chiến...

Vì sao trong vòng một đêm, một số các tiểu bang chiến địa bổng từ màu hồng chuyển sang màu xanh

Kelly Scott

Hai hôm nay tôi thấy có vô số người Việt và Mỹ rất hoang mang, tức giận, và bấn loạn vì không hiểu vì sao trong vòng một đêm, một số các tiểu bang chiến địa bổng từ màu hồng chuyển sang màu xanh mà không giải thích được lý do.

Tôi xin mạn phép giải thích bằng cả 2 tiếng Việt và Mỹ để cho các bạn Việt Nam và Mỹ đều có thể hiểu được việc đổi màu “kỳ quặc” đó trông như có ai đó đang chơi chiêu gian lận trong bầu cử nhé.

Trước tiên, chúng ta cần trang bị kiến thức về luật phiếu bầu qua đường bưu điện nhé các bạn:

  1. Mỗi tiểu bang xác định luật tiểu bang của mình về cách đếm các lá phiếu ở tiểu bang của họ. Một số tiểu bang giữ tất cả các lá phiếu gửi qua thư cho đến ngày bầu cử và chỉ bắt đầu kiểm phiếu sau khi họ hoàn thành việc kiểm phiếu trực tiếp. Điều này khiến một số tiểu bang (như MI, PA, WI, NC, GẠ vân vân) đếm số phiếu bầu của họ trong suốt ngày bầu cử và có khi kéo dài thêm nhiều ngày nữa mới đếm hết các phiếu được gởi qua đường bưu điện. Một số tiểu bang thì lại qui định bắt đầu kiểm phiếu ngay khi nhận được chúng từ bưu điện, vì vậy mà họ có thể tổng kết và báo cáo ngày kết quả bầu cử ngay vào cuối ngày hôm đó như California chẳng hạn.
  2. Các lá phiếu gửi bằng thư phải có con dấu của bưu điện là được gởi đến nơi không trể hơn ngày bầu cử thì mới cho là hợp lệ và được phép kiểm tra và được đếm. Có thể mất vài ngày hay lâu hơn để kiểm tra từng lá phiếu và đếm hết chúng. Vì vậy, ít có tiểu bang nào hoàn thành việc kiểm tất cả các lá phiếu vào cuối ngày bầu cử. Thông thường sẽ mất vài ngày, hoặc thậm chí cả tuần, để kiểm hết tất cả các phiếu được gởi về.
  3. Mỗi lá phiếu gửi thư PHẢI được xác minh trước khi được đếm. Năm nay, thậm chí còn có nhiều bước kiểm tra để đảm bảo lá phiếu hợp lệ. Ví dụ, ở California, họ làm theo hướng dẫn sau đây được trích ra từ website: https://www.ncsl.org/…/vopp-table-14-how-states-verify…

“Khi nhận được lá phiếu bầu cử qua thư, viên chức bầu cử so sánh chữ ký trên phong bì nhận dạng với một trong hai chữ ký sau để xác định xem các chữ ký có so sánh không: (1) Chữ ký xuất hiện trên bản khai đăng ký của cử tri hoặc bất kỳ bản khai nào trước đó đăng ký của cử tri. (2) Chữ ký xuất hiện trên biểu mẫu do viên chức bầu cử cấp có chứa chữ ký của cử tri và đó là một phần của hồ sơ đăng ký của cử tri. Nếu khi tiến hành so sánh các chữ ký theo phần (a) cuộc bầu cử quan chức xác định rằng các chữ ký không đối chiếu, phong bì nhận dạng sẽ không được mở và lá phiếu sẽ không được đếm. Nguyên nhân của việc từ chối sẽ được ghi trên mặt của phong bì nhận dạng. Cử tri có cơ hội xác minh chữ ký của họ trước cuộc bầu cử được chứng nhận để các lá phiếu của họ được tính. “

  1. Tại mọi địa điểm bỏ phiếu, có đại diện của cả hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ theo dõi quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu để đảm bảo mọi người tuân thủ các quy tắc của bang mình. Nói rằng một bên đang gian lận là nói rằng những người quan sát bên của bạn không làm công việc của họ. Chúng ta nên tôn trọng những người đại diện cho đảng của chúng ta trở thành tai mắt của chúng ta tại mỗi phòng phiếu. 5. Dựa theo các con số trong lịch sử bầu cử, tỷ lệ đảng viên Dân chủ thường gửi thư trong lá phiếu của họ cao hơn so với đảng viên Cộng hòa.

Nhiều đảng viên Cộng hòa thích dến phòng phiếu bỏ phiếu trực tiếp hơn. Bởi vì một số tiểu bang không bắt đầu kiểm phiếu gửi thư cho đến khi họ hoàn thành việc kiểm phiếu trực tiếp trước tiên, bạn sẽ thấy một số tiểu bang bắt đầu với đa số phiếu bầu của Đảng Cộng hòa (màu hồng). Sau khi hoàn thành với phiếu bầu trực tiếp, họ bắt đầu đếm phiếu bầu qua thư. Trong lịch sử, có đến 60 – 80% số phiếu bầu qua thư là từ các đảng viên Đảng Dân chủ. Khi tiểu bang bắt đầu thêm số phiếu bầu qua thư chủ yếu của Đảng Dân chủ vào tổng số phiếu bầu của mình, điều đó giải thích tại sao bạn thấy các bang màu hồng từ từ chuyển thành màu xanh lam nhạt trong khi số phiếu được kiểm tra qua đêm hoặc tạm dừng và đếm tiếp vào buổi sáng hôm sau vì nhiều cử tri Đảng Dân chủ hơn lá phiếu đã được đếm vào ngày hôm sau.

Tôi hy vọng lời giải thích của tôi làm sáng tỏ mọi thứ hơn về bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cũng giống như bạn và tất cả những người khác tin vào dân chủ, tôi muốn TẤT CẢ CÁC PHIẾU BẦU CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐẾM HỢP PHÁP, CÔNG BẴNG, và CHÍNH XÁC. Tôi tin tưởng rằng mỗi tiểu bang và từng nhân viên tại mỗi điểm bỏ phiếu ở Hoa Kỳ sẽ và đã thực hiện chu toàn công việc của họ. Nếu bạn có cơ hội, xin vui lòng tình nguyện làm việc tại một điểm bỏ phiếu địa phương trong cuộc bầu cử tiếp theo để xác minh những gì tôi đã giải thích và giúp giáo dục bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về nền dân chủ đã được thiết lập của đất nước của chúng ta.

Cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.

Kelly Scott

There are a few things we need to know about mailing ballots:

  1. Each state defines its own state law on how the ballots in their state should be counted. Some states hold all mail-in ballots until election day and only start counting the ballots after they finish counting the in-person ballots.

This causes some states to update their ballot counts throughout election day, and in most cases for several days past that. Other states start counting as soon as they arrive from the post office, so report many of their mail-in ballots early on election day.

  1. Mail-in ballots must be post-marked by election day, and then the postal service may take several days to deliver ballots to each state authority. So, it is not possible for any state to complete counting all ballots by the end of election day. It will take each state days, or even weeks, to finalize their ballot counts.
  2. Each mailing ballot MUST BE verified before it is counted. This year, there are even more steps to check to make sure the ballot is valid. For example, in California. They follow the instructions below: “Upon receipt of a vote-by-mail ballot, the elections official compares the signature on the identification envelope with either of the following to determine if the signatures compare: (1) The signature appearing on the voter’s affidavit of registration or any previous affidavit of registration of the voter. (2) The signature appearing on a form issued by an election official that contains the voter’s signature and that is part of the voter’s registration record. If upon conducting the comparison of signatures pursuant to subdivision (a) the elections official determines that the signatures do not compare, the identification envelope shall not be opened and the ballot shall not be counted. The cause of the rejection shall be written on the face of the identification envelope. Voters are given the opportunity to verify their signatures before the election is certified for their ballots to be counted.”

Resource: https://www.ncsl.org/…/vopp-table-14-how-states-verify…

  1. At every voting location, there are representatives from both parties to observe the voting and counting process to make sure everyone follows the rules of their state. To say that one party is cheating is saying that your own party observers are not doing their job. We should respect people who represent our own party to be our eyes and ears at each poll.
  2. Historically, a higher percentage of Democrats prefer to mail in their ballots compared to Republicans. More Republicans prefer to vote in-person. Because some states do not start counting the mailing ballots until they finish counting their in-person ballots first, you would see some states start with a majority of Republican votes (pink color). Once they finished with in-person votes, they started counting mail-in votes. Historically 60 to 80% of mail-in ballots are from Democrats. As the state starts adding the predominantly Democrat mail-in votes to its voting totals, it explains why you see the pink states slowly change into light blue while the counts are being tallied overnight, or pause and restart in the morning because more Democratic voters’ ballots were counted toward the end.

I hope my explanation clears things up a bit. Just like you and everyone else who believes in democracy, I would like ALL OF OUR VOTES COUNTED LEGALLY and CORRECTLY. I trust that each state and each person at each polling station in the United States does their job. If you have a chance, please volunteer to work at a local polling station during the next election to verify what I explained in this comment and help to educate anyone who wants to learn about our established democracy.

Thank you and good night,

Kelly Scott

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular