Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người bản địa

0
79
Ảnh : United Nation

United Nation

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người Bản địa (UNDRIP) đã được Đại hội đồng thông qua vào Thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2007, với đa số 144 quốc gia ủng hộ, 4 phiếu chống (Úc, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ) và 11 phiếu trắng (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russian Federation, Samoa và Ukraine). Bấm vào đây để xem hồ sơ bỏ phiếu.

Nhiều năm sau, bốn quốc gia bỏ phiếu chống đã đảo ngược quan điểm của họ và hiện ủng hộ Tuyên bố của Liên hợp quốc. Ngày nay, Tuyên bố là văn kiện quốc tế toàn diện nhất về quyền của Người bản địa. Nó thiết lập một khuôn khổ phổ quát về các tiêu chuẩn tối thiểu cho sự tồn tại, nhân phẩm và hạnh phúc của các dân tộc bản địa trên thế giới và nó xây dựng các tiêu chuẩn nhân quyền hiện có và các quyền tự do cơ bản khi chúng áp dụng cho các tình huống cụ thể của các dân tộc bản địa.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người bản địa (A/RES/61/295)

Người bản địa là những người kế thừa và thực hành các nền văn hóa độc đáo và cách thức liên quan đến con người và môi trường. Họ đã giữ lại các đặc điểm xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị khác biệt với các xã hội thống trị nơi họ sinh sống. Bất chấp sự khác biệt về văn hóa của họ, Người bản địa từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ những vấn đề chung liên quan đến việc bảo vệ các quyền của họ với tư cách là những dân tộc khác biệt.

Người dân bản địa đã tìm kiếm sự công nhận về bản sắc, lối sống và quyền của họ đối với các vùng đất, lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên truyền thống trong nhiều năm, nhưng trong suốt lịch sử, các quyền của họ luôn bị vi phạm. Người dân bản địa ngày nay được cho là một trong những nhóm người thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Cộng đồng quốc tế giờ đây nhận ra rằng cần phải có các biện pháp đặc biệt để bảo vệ các quyền của họ và duy trì các nền văn hóa và lối sống riêng biệt của họ.

https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples

https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples

730090cookie-checkTuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người bản địa