Monday, June 24, 2024
HomeDU LỊCHBLOGTHU SANG… .

THU SANG… .

thu sang cỏ lá trầm ngâm

nghe vai tóc ướt lâm thâm hạt về
nghe không dưng rất câu thề
rơi lên môi đợi trắng bề mưa vây
ngói chiều rêu mái màu tây

thu sang rụng mảnh hây hây cội chờ

nhánh ngô đồng khói sương mờ
hỏi con chim phượng lặng tờ chốn đâu
vay đời quán chợ bờ ngâu
nghìn năm say tỉnh vẫn dâu biển mình

thu sang nhện võng ru tình

sóng tơ trăm mối yên bình đứt không
lối ai xanh trúc mênh mông
để đây mạch nước hoài sông suối ngầm
bâng khuâng mây gió tay cầm

mùa xưa vườn cũ âm thầm thu sang… .

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular