Thursday, February 22, 2024

Tag: Phạm Hiền Mây

Vừa nghiêng vai đã trăm năm… .

Phạm Hiền Mây khẽ nghiêng vai đã trăm năm sông thời gian mãi giá băng lạnh lùng nông sâu chưa kịp tấc lòng đêm qua trời đã lập...

TỈNH GIẤC MUÔN TRÙNG

Phạm Hiền Mây (tựa do nhà thơ Phạm Ngọc Lư đặt) xin cho em được một lần dạo chơi phút cuối chân trần bên anh ngắm mênh mông...

BÓNG TỐI CHẲNG BAO GIỜ MÃI MÃI…

#standwithHongKong BÓNG TỐI CHẲNG BAO GIỜ MÃI MÃI… hongkong chẳng phải lạnh sương, hongkong khói mùi thuốc súng làm chúng tôi thao thức cả đêm dõi trái tim xa xót...

THU SANG… .

Phạm Hiền Mây thu sang cỏ lá trầm ngâm nghe vai tóc ướt lâm thâm hạt về nghe không dưng rất câu thề rơi lên môi đợi trắng...

MANG MANG… .

Phạm Hiền Mây mang mang thu úa màu phai heo may xuống áo vạt ai biếc trời lá chim nhạn tím mây vời xa xôi cuối áng chiều...

PHẠM HIỀN MÂY, TREO CAO ĐAM MÊ TRÊN VÀNG SON LỤC...

(DU TỬ LÊ) Xin mời các bạn đọc và tri âm của mây cùng thưởng thức một bài nhận định mà mây cho rằng, lời...