THÔNG CÁO BÁO CHÍ  HỌP MẶT DÂN CHỦ

0
301
Họp mặt Dân chủ Kỳ 18. Từ 5-8 tháng 9 năm 2019.

HỌP MẶT DÂN CHỦ 

Assembly for Democracy in Vietnam 

16027 Brookhurst St. # I-653, Fountain Valley, CA 92708 – USA Phone: 657-845-1472 / Email: hmdcvn@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

HỌP MẶT DÂN CHỦ
Tĩnh Hội Houston, Texas, USA 2019, Kỳ 18 

5-8 / September / 2019 

Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) là một tổ chức Phi Chính Phủ (NGO), vô vụ lợi, ra đời năm 2002, tập hợp những người Việt hải ngoại và trong nước (khi có điều kiện) hoạt động trong nhiều tổ chức và lãnh vực khác nhau – văn hóa, giáo dục, công đoàn, truyền thông, nhân quyền, xã hội và chính trị – có cùng mục tiêu chung là độc lập dân tộc và thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Trong thời gian qua, Họp Mặt Dân Chủ đã thường xuyên cộng tác chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức người Việt cũng như quốc tế, vận động với chính giới cũng như các chính phủ hải ngoại, trong mục tiêu hỗ trợ các cá nhân và phong trào dân chủ, nhân quyền trong nước. Hàng năm, Họp Mặt Dân Chủ tổ chức họp mặt (Tĩnh Hội) những thành viên từ nhiều quốc gia để trao đổi thông tin, quan điểm về tình hình Việt Nam và thế giới, đồng thời đưa ra những giải pháp, đường hướng hoạt động trong thời gian tới. Tĩnh hội HMDC 2019 được tổ chức tại Houston, Texas, USA từ chiều thứ năm 5/Sept đến trưa chủ nhật 8/Sep/2019. Đây là Tĩnh hội thứ 18, quy tụ 50 thành viên và thân hữu, đến từ Hoa Kỳ, Đức ,Pháp, Bỉ, Nhật, Anh, v.v.

Tĩnh hội đã tập trung thảo luận về tình hình Việt Nam từ Xã Hội Dân Sự đến nội bộ đảng CSVN do Ls.Nguyễn văn Đài và nhà báo Phạm Chí Dũng qua mạng SKYPE thuyết trình. Qua thương chiến Mỹ Trung định hình quan hệ Việt Mỹ trong những năm sắp tới với sự trình bày công phu của Gs.Nguyễn Chữ và Ts.Lê Minh Nguyên.

Tĩnh hội cũng được thuyết trình của Bình luận gia Đỗ Thông Minh về tình hình biển Đông và những khả năng có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam nhất là vụ tàu Hải Dương khảo sát của Trung Quốc Quốc đã vào tận Bãi Tư Chính trong khu đặt quyền lãnh hải Việt Nam.

Đặt biệt năm nay với chủ đề liên kết các tổ chức xã hội dân sự có sự hiện diện của các tổ chức VOICE,HAEDC,MLNQ ,LĐV, VIET2000 và HMDC đã thảo luận và chia xẻ những phương thức hoạt động.để hỗ trợ và tạo sức mạnh cho các hoạt động của mạng lưới dân sự trong và ngoài nước.

Tĩnh hội năm nay cũng đã thảo luận về ảnh hưởng của EVFTA và CPTPP và vai trò của các tổ chức XHDS đối với việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập trong nước.

 

Ban Tổ Chức có buổi tiếp tân mở rộng với cộng đồng Houston, có sự hiện diện cũng như lời phát biểu chào mừng HMDC-2019 của Dân Biểu Tiểu Bang Texas Hubert Võ.

Ban Phối Hợp cũng có dịp giới thiệu những sinh hoạt của HMDC trong trong suốt 18 năm qua, phân tích những thử thách và triển vọng của việc liên kết các XHDS trong và ngoài nước, cũng như phương cách vận động giới trẻ tham gia vào công cuộc đấu tranh cho một đất nước Việt Nam được tự do và dân chủ.

Sau 3 ngày thảo luận, HMDC-2019 có những nhận định và quyết định sau:

 

1

hình trong thời gian tới.

vận động dân chủ cho Việt Nam, kịp thời đáp ứng với tình

Họp Mặt Dân Chủ gia tăng phối hợp hành động với các tổ chức Xã Hội Dân Sự để

 

tham gia vào công cuộc

2) Họp Mặt Dân Chủ gia tăng công tác vận động ngoại giao với các chính phủ và tổ

chức quốc tế, hỗ trợ cho phong trào dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Làm tại Houston, Texas, USA Ngày 15 tháng 09 năm 2019 BAN PHỐI HỢP HMDC

Email liên lạc: hmdcvn@gmail.com

3) Họp Mặt Dân Chủ quyết định có bản tuyên cáo lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc đã xâm chiếm biển đảo và gần đây nhất là vụ tàu Hải Dương địa chất đã xâm phạm vào bãi Tư Chính và thềm lục địa Việt Nam.

Làm tại Houston, Texas, USA Ngày 15 tháng 09 năm 2019 BAN PHỐI HỢP HMDC

Email liên lạc: hmdcvn@gmail.com

467040cookie-checkTHÔNG CÁO BÁO CHÍ  HỌP MẶT DÂN CHỦ