Sunday, June 4, 2023

Tag: Wagner

Lính cựu tù của Wagner kể về nỗi kinh hoàng của...

Cù Tuấn MỘT KHỞI ĐẦU MỚI Bây giờ họ đã được tự do trước thời hạn nhiều năm, dù ở nhà hay phải đối mặt với...

Lính cựu tù của Wagner kể về nỗi kinh hoàng của...

Cù Tuấn Những người cựu tù nói chuyện với Reuters nói rằng hầu hết các tù nhân gia nhập Wagner đều có một số kinh...