Sunday, February 5, 2023

Tag: Vạn Thịnh Phát

Vạn Thịnh Phát sụp đổ (phần 1): SCB không liên quan,...

Bình luận của blogger Gió Bấc2022.10.10 Vụ bắt giam bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn...

Những mối quan hệ mờ ám

Đỗ Ngà 10-10-2022 Chồng bà Trương Mỹ Lan là Chu Nap Kee Eric, một doanh nhân...

Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua...

RFA Bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người...