Wednesday, December 6, 2023

Tag: The Epoch Times

Facebook càn quét “lò troll” giả danh người Mỹ Da Đen...

The Interpreter Facebook cũng đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản giả có liên quan đến công ty truyền thông bảo thủ The Epoch Times. Ben...

Trung Quốc: Lừa lấy nội tạng con gái Việt qua hình...

TINH HOA.NET Những cô dâu sau khi bị bán sang Trung Quốc, sẽ được “vỗ béo” trong các “chuồng nuôi người” để chờ ngã giá....