Sunday, March 3, 2024

Tag: thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh

CHUYẾN THĂM THÁNG 10/2020 VÀ BƯU PHẨM THÁNG 11/2020!

Gia đình đã thăm anh, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, ngày 19/10 và hôm nay em vừa gửi bưu phẩm tháng 11 cho chồng. Gia...

NGÀY 18/03/2020, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO XÉT XỬ PHÚC...

Tinh Nguyen đang cảm thấy đau đớn cùng với An Duong Nguyen Phu KÍNH THƯA QUÝ VỊ! Chồng em, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh...