Thursday, April 18, 2024

Tag: Pháp Luân Công

Trung Quốc: Lừa lấy nội tạng con gái Việt qua hình...

TINH HOA.NET Những cô dâu sau khi bị bán sang Trung Quốc, sẽ được “vỗ béo” trong các “chuồng nuôi người” để chờ ngã giá....

TƯỞNG NIỆM HAI MƯƠI NĂM NGÀY CỘNG SẢN TRUNG QUỐC PHÁT...

Người Đà Lạt Xưa Hai mươi năm về trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch...