Tuesday, February 27, 2024

Tag: Hãy biết phát hiện ảnh giả

Thời của tin giả – Hãy biết phát hiện ảnh giả

TUỔI TRẺ TTO - Trong một bài báo phân tích 5 ảnh giả về đoàn di dân tràn về nước Mỹ vào cuối năm trước,...