Thursday, December 7, 2023

Tag: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Ứng xử thế nào với Hải cảnh 5204?

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Trích Bản Tin Biển Đông Số 38: https://dskbd.org/2020/09/16/ban-tin-bien-dong-so-38/) Trong tuần từ ngày 6–13/9/2020, Hải cảnh 5204 tiến hành 2...

Cập nhật ngày 12/10/2019 qua bản đồ AIS vệ tinh

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 17h23’, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã hoàn thành đường khảo sát tiếp theo vuông góc với...

Danh Sách 26 Khuyến Nghị của Uỷ Ban Đánh Giá An...

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông November 15, 2018 Research Asssisant Báo cáo chính phủ/cho Quốc hội, Biên dịchQuan hệ Mỹ-Trung, Uỷ ban đánh...