Tuesday, December 5, 2023

Tag: Avdiivka

Cuộc tấn công mới của Nga tập trung vào thành phố...

Cù Tuấn - Cù Tuấn biên dịch tin tổng hợp của Financial Times. Tóm tắt: Matxcơva đã đánh cược lớn với việc đổ quân, ném bom...