PHẦN 2: THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẠI DỰ ÁN JUNIN 2 – VENEZUELA

0
14
ĐẠI DỰ ÁN JUNIN 2 - VENEZUELA

Thanh Hieu Bui

Bài viết do độc giả là người có chuyên môn gửi đến về những thua lỗ, mất vốn của PVN.

Theo nội dung của hợp đồng liên doanh đã ký kết giữa PDVSA/CVP và PVN/PVEP, công ty liên doanh PetroMacareo được thành lập. Tỷ lệ tham gia của PVEP 40% và CVP 60%. Hợp đồng có thời hạn tối đa 25 năm kể từ ngày ký kết với thời gian gia hạn tối đa 15 năm. Khu vực phát triển có diện tích 247,8 km² với trữ lượng dầu thô tại chỗ là 36,6 tỷ thùng.

Như vậy, PVN/PVEP đã hiện thực hóa Hiệp định hợp tác về năng lượng được ký giữa Việt Nam và Venezuela nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hugo Chavez năm 2006.

Với tất cả những điều tốt đẹp nhất của hai Chính phủ dành cho sự phát triển kinh tế chung của 2 đất nước, 2 dân tộc. Các đồng chí Đảng viên trong ban Tổng giám PVN, Hội đồng trữ lượng PVN, cũng như Hội đồng thành  viên PVEP và  Ban Tổng giám đốc PVEP cùng các Ban chuyên môn đã lừa dối các đồng chí của mình từ cấp Hội Đồng Thành Viên PVN đến các Bộ ban ngành, Quốc hội, Chính phủ, Bộ chính trị cũng như Quốc Dân đồng bào của mình như sau:

2. CÁC HÀNH VI LỪA DỐI TRẮNG TRỢN. SỐ TIỀN KHẮC PHỤC TẠI DỰ ÁN JUNIN 2 ĐỐI VỚI TỪNG CÁC NHÂN

a. Tài liệu viện dẫn 

– Văn bản số 2011/TTg-DK ngày 07/12/2006

– Văn bản số 7542/BB-DKVN

– Văn bản 368/TDKT-JN2 

– 5 lá đơn tố giác và các tài liệu đính kèm

– Các tài liệu thu thập từ PVN/PVEP.

b. Hành vi lừa dối (trích theo các đầu mục đơn tố giác đã đăng)

– PVEP và Hội đồng trữ lượng PVN đã LỪA DỐI TRẮNG TRỢN Chính phủ và các bộ ngành khi báo cáo rằng đã thực hiện công tác thẩm lượng đối với Lô Junin 2.

– Văn bản của hãng Ryder Scott không phải là chứng chỉ trữ lượng. PVEP/PVN  sử dụng văn bản được coi là bằng chứng về “chứng chỉ trữ lượng” đối với Lô Junin 2 cũng là một sự LỪA DỐI của PVEP và Hội đồng trữ lượng PVN

– PVEP/PVN và các thành viên thẩm định về kỹ thuật đã LỪA DỐI Chính phủ tại Báo cáo đầu tư về tính khả thi trong khai thác dầu ở Lô Junin 2.

– Sai phạm và thất thoát trong quá trình triển khai quản lý dự án.

c. Danh sách Cá nhân chịu trách nhiệm và bồi hoàn.

– Hội Đồng trữ lượng và người phê duyệt trữ lượng dầu khí chịu trách nhiệm chính số tiền phí tham gia hợp đồng là 584 triệu USD.

c.1: ông Trần Ngọc Cảnh – Nguyên Tổng Giám đốc PVN (Bố đẻ đương nhiệm TGĐ PVEP Trần Hồng Nam).

Ông là người chịu trách nhiệm cuối cùng báo trữ lượng, đồng thời ký và trình 02 bản báo cáo đầu tư không đúng sự thật, lừa dối Hội Đồng Thành viên PVN và các bộ ban ngành sản lượng khai thác từng giếng khoan và  lừa dối dự án không có dầu khai thác thành dự án có dầu và đạt hiệu quả đầu tư.

c.2: ông Đỗ Văn Hậu – Phó TGĐ PVN/Chủ tịch hội đồng trữ lượng (đã chết)

Người đai diện cho PVN theo dõi xử lý các vấn đề về dự án

c.3: ông Hoàng Ngọc Đang – Trưởng ban TKTD PVN/Phó chủ tịch hội đồng trữ lượng (dưới sức ép mất vốn lô Peru 67 và lô Juin2 đã tự vẫn bảo toàn danh dự và tài sản cá nhân),  

c.4: ông Nguyễn Xuân Định – Phó Vụ trưởng Năng lượng Dầu khí ủy viên

c.5: ông Đỗ Văn Đạo – Ủy viên HĐQT PVN/ ủy viên-người làm việc trực tiếp tại dự án

c.6: ông Đào Quang An – Phó trưởng ban tìm kiếm thăm dò PVN/Ủy viên

c.7: ông Nguyễn Quỳnh Lâm (đã chết)– Trưởng ban khai thác dầu khí PVN/Ủy viên.

c.8: ông Nguyễn Hữu Quí – Chuyên gia ban KHCN PVN/Ủy viên.

c.9: ông Nguyễn Quốc Thập – Tổng GĐ PVEP/Ủy viên.

c.10: ông Phan Tiến Viễn – Chủ tịch Viện dầu khí/Ủy viên.

c.11: ông Phan Ngọc Trung – Viện trưởng viện Dầu khí/Ủy viên

c.12: ông Nguyễn Trọng Tín – Phó viện trưởng viện Dầu khí/Ủy viên.

c.13: ông Trần Văn Hồi – Phó Tổng liên doanh Dầu khí Việt Xô/Ủy viên.

c.14: Dương Đăng Thú – CV cao cấp ban TKTD PVN/Ủy viên.

– Các đối tượng khác liên quan đến lập báo cáo trữ lượng

c.15: ông Nguyễn Ngọc Hoàn – GĐ chi nhánh PVEP-Venezuela.

c.16: ông Dương Tấn Đa – P.GĐ chi nhánh  PVEP-Venezuela (đã thôi việc).

c.17: ông Lê Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh PVEP-Venezuela.

c.18: ông Trần Đức Chính – Chủ tịch HĐTV PVEP

c.19: ông Nguyễn Quốc Thập – TGĐ PVEP

c.20: Các phó TGĐ PVEP liên quan đến kỹ thuật. 

c.21: Hội đồng trữ lượng PVEP và các ban chức năng khác.

– Danh sách những cá nhân tham gia quản lý dự án và chịu trách nhiệm khắc phục và bồi hoàn hơn 670 triệu USD (600 triệu nợ góp vốn/chi phí hoạt động, quản lý công ty liên doanh. 70 triệu đã góp vốn).

c.22: ông Trần Sỹ Thanh – Nguyên chủ tịch PVN.

Với mục đích nhằm tránh thiết hại thêm từ 02 dư án: Junin 2 – Venezuela và lô 67 Peru. ban lãnh đạo PVEP (ban lãnh đạo cũ) gửi 02 báo cáo đề xuất PVEP rút khỏi dự án  tới PVN. Thay vì việc xử lý báo cáo xin rút khỏi dự áncủa PVEP, ông chỉ đạo TGĐ PVN

—————

784850cookie-checkPHẦN 2: THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẠI DỰ ÁN JUNIN 2 – VENEZUELA