Những gì Nga thực sự mang lại cho châu Âu và thế giới.

0
39

Nataliya Zhynkina

Những kẻ khủng bố Nga một lần nữa chứng minh rằng chúng là mối đe dọa đối với mọi sinh vật sống. Việc phá hủy một trong những hồ chứa nước lớn nhất ở Ukraine là hoàn toàn có chủ ý. Ít nhất 100 nghìn người sống ở những khu vực này trước cuộc xâm lược của Nga. Ít nhất hàng chục ngàn vẫn còn ở đó. Hàng trăm ngàn người đã bị bỏ lại mà không tiếp cận được với nước uống. Các cơ quan của chúng tôi, tất cả những người có thể giúp đỡ mọi người, đều đã tham gia. Nhưng chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Về phần bị Nga chiếm đóng, những kẻ chiếm đóng thậm chí không cố gắng giúp đỡ mọi người.

Điều này một lần nữa cho thấy sự hoài nghi với những gì mà Nga đối xử với những người dân bị chiếm đất và những gì Nga thực sự mang lại cho châu Âu và thế giới.

___

Russian terrorists have once again proved that they are a threat to everything living. The destruction of one of the largest water reservoirs in Ukraine is absolutely deliberate. At least 100 thousand people lived in these areas before the Russian invasion. At least tens of thousands are still there. Hundreds of thousands of people have been left without normal access to drinking water. Our services, all those who can help people, are already involved. But we can only help on the territory controlled by Ukraine. On the part occupied by Russia, the occupiers are not even trying to help people.

This once again demonstrates the cynicism with which Russia treats the people whose land it has captured and what Russia really brings to Europe and the world.

1f4f7.png

: Evgeniy Maloletka, Felipe Dana, Roman Hrytsyna, Serhii Korovainyi, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.

725130cookie-checkNhững gì Nga thực sự mang lại cho châu Âu và thế giới.