Nguyen Van Hai 2013 IPFA Acceptance Speech (November 25, 2014)

0
236
Bryan Thomas Getty Images

CPJ

Petitions calling for the release of Nguyen Van Hai are scattered across a table at the CPJ International Press Freedom Awards. Hai, also known as Dieu Cay, is serving a 12-year sentence for blogging. (Michael Nagle/Getty Images for Committee to Protect Journalists/AFP)
In the final part of CPJ’s “Undercover in Vietnam” series on press freedom in Vietnam, Southeast Asia Representative Shawn Crispin reveals how prominent blogger Nguyen Van Hai remains behind bars for his critical writing despite the margin for debate opening. The series concludes with recommendations for the Vietnamese government and international bodies.

Bryan Thomas Getty Images

Four international journalists were honored with the Committee to Protect Journalists’ 2014 International Press Freedom Awards. The awardees are Aung Zaw, founder and editor-in-chief of Burma’s The Irrawaddy, which was branded an “enemy of the state”; Siamak Ghaderi, an Iranian freelance journalist released in July from a four-year prison term; Mikhail Zygar, editor-in-chief of the Russian independent TV channel Dozhd; and Ferial Haffajee, editor-in-chief of City Press in South Africa, who has been threatened with violence over critical stories. CPJ presented Jorge Ramos with the Burton Benjamin Memorial Award for lifetime achievement in the cause of press freedom. Nguyen Van Hai, who was imprisoned when his award was presented in 2013, has been released and attended this year to receive his award.

An excellent speech from the free and brave blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. We love you and support you. Please keep your good work Điếu Cày.

Những lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Hải được đặt rải rác trên bàn tại Lễ trao giải Tự do Báo chí Quốc tế CPJ. Hải, còn được gọi là Điếu Cày, đang thụ án 12 năm vì tội viết blog. (Michael Nagle / Getty Images cho Ủy ban Bảo vệ Nhà báo / AFP)
Trong phần cuối cùng của loạt bài viết về tự do báo chí ở Việt Nam của CPJ’s “Undercover in Vietnam”, Đại diện Đông Nam Á Shawn Crispin tiết lộ cách blogger nổi tiếng Nguyễn Văn Hải vẫn đứng sau song sắt vì những bài viết phê bình của mình mặc dù đã phải tranh luận mở màn. Loạt bài kết thúc với các khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam và các cơ quan quốc tế.

Bốn nhà báo quốc tế đã được vinh danh với Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2014 của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo. Những người được trao giải là Aung Zaw, người sáng lập và tổng biên tập tờ The Irrawaddy của Miến Điện, được coi là “kẻ thù của nhà nước”; Siamak Ghaderi, một nhà báo tự do người Iran đã được thả vào tháng 7 sau án tù 4 năm; Mikhail Zygar, tổng biên tập kênh truyền hình độc lập Dozhd của Nga; và Ferial Haffajee, tổng biên tập của City Press ở Nam Phi, người đã bị đe dọa bạo lực vì những câu chuyện chỉ trích. CPJ đã trao tặng Jorge Ramos Giải thưởng Tưởng niệm Burton Benjamin cho thành tựu trọn đời trong sự nghiệp tự do báo chí. Nguyễn Văn Hải, người đã bị bắt giam khi giải thưởng được trao vào năm 2013, đã được trả tự do và tham dự năm nay để nhận giải thưởng của mình.

Một bài phát biểu xuất sắc của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tự do và dũng cảm. Chúng tôi yêu bạn và ủng hộ bạn. Hãy giữ việc tốt của bạn Điếu Cày.

616230cookie-checkNguyen Van Hai 2013 IPFA Acceptance Speech (November 25, 2014)