MÁU CHO TỰ DO 

0
481
Ảnh : Dù vàng HK

Nguyễn Tấn Cứ

Máu và hoa tự do hay là chết
Cảng thơm hay địa ngục kinh hoàng 
Là đêm đen hay mặt trời rọi sáng
Ngày mai hay là gục chết trước tương lai

Bọn sói xám gào lên “ hộc máu”
Lũ sói đỏ tru lên “ phản động”
Đàn chó điên gầm gừ “ bạo loạn”
Không được đâu không được làm người

HongKong đứng lên vì muốn nụ cười
Không thể khóc bởi nanh hùm hoa lục
Không thể mất tự do đang kết trái
Không thể tan hoang bởi bạo chúa thiên triều

Đứng dậy thôi tự do hay là chết
Máu và hoa hay địa ngục thiên đường
Câu trả ngay đây trên hoa thắm
Máu đang tuôn đỏ khắp mặt người

(16/08/2019 — cùng với Cứ Nguyễn.

449310cookie-checkMÁU CHO TỰ DO