Monday, October 2, 2023

Tag: Nguyễn Tấn Cứ

MÁU CHO TỰ DO 

Nguyễn Tấn Cứ Máu và hoa tự do hay là chết Cảng thơm hay địa ngục kinh hoàng  Là đêm đen hay mặt trời rọi sáng Ngày mai...