KHOẢNG 300 EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN ĐOÀI ĐỒNG LOẠT NGHỈ HỌC

0
4355

#GNsP (09.4.208)- Sáng nay, 9 tháng 4, 2018 khoảng 300 em học sinh thuộc trường Tiểu học Diễn Đoài đồng loạt nghỉ học để phản đối việc nhà trường thu tiền học 2 buổi/ngày, đối với trường đạt chuẩn quốc gia.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, hôm 23 tháng 2 trường đã cấu kết với chính quyền xã để kêu gọi đội bảo vệ tự quản (thực chất là hội Cờ Đỏ) để đàn áp phụ huynh, khi phụ huynh lên trường chất vấn về việc đuổi học các em học sinh.

Đến ngày, 27 tháng 3 giáo viên lại tiếp tục đuổi học 5 em học sinh và sau đó Linh mục F.X Đinh Văn Minh, quản xứ Đăng Cao đã làm việc với các cấp cầm quyền sau đó ít hôm, thê nhưng đến giờ họ vẫn kéo dài không muốn giải quyết thấu đáo cho phụ huynh các em học sinh.

Anh Thin cho biết: “Trường Tiêu học Diễn Đoài có khoảng 1000 học sinh, Giáo xứ Đăng Cao chiếm khoảng 30% các em học sinh toàn trường. Lý do chúng tôi cho các em nghỉ vì trước đó Giáo xứ đã gửi đơn lên các cấp cầm quyền đến giờ vẫn chưa được xử lý.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhận thông tin.

271620cookie-checkKHOẢNG 300 EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN ĐOÀI ĐỒNG LOẠT NGHỈ HỌC