Monday, June 17, 2024

Định hướng

Trương Minh Ẩn

29-4-2018

Hiện tại, khi lật giở từng trang báo trong nước, các công văn, thông tư, báo cáo… nói chung, là các tờ báo được gọi là lề phải, và những văn bản của chính quyền, nhà nước Việt Nam, sẽ dễ dàng bắt gặp các cụm từ ‘đúng quy trình’, ‘rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc’, ‘nâng lên một tầm cao mới’, ‘đô thị thông minh’, ‘công nghệ thông minh’…

Các cụm từ nghe rất kêu: ‘thắng lợi vẻ vang’, ‘thắng lợi to lớn’, ‘thành công vượt bậc’, ‘công nghiệp hóa, hiện đại hóa’, ‘tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc’… thì đã có từ lâu, tới bây giờ vẫn được sử dụng rộng rãi.

Bên cạnh đó còn bắt gặp thường xuyên từ ‘định hướng’. ‘Định hướng’, phải nói là chính sách đứng hàng đầu của thể chế này, thể chế theo lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa, Cộng sản Chủ nghĩa.

Trong tất cả các lĩnh vực đều bắt gặp sự định hướng. Định hướng dư luận, định hướng văn hóa, định hướng kế hoạch hóa gia đình… Bởi vậy không có gì khó hiểu khi có ‘Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’.

Thể chế này lập hẳn một ban, gọi là Ban Tuyên giáo, chuyên tuyên truyền định hướng. Đây là ban rất quan trọng, không thể thiếu của chế độ. Cho nên việc tìm kiếm, sử dụng ngôn ngữ để lừa mị, còn gọi là xảo ngôn thì khó có ai qua thể chế này, có thể gọi họ là bậc thầy. Ngoài xảo ngôn, phỉnh dụ, lừa mị, họ còn sử dụng ngôn từ dơ bẩn. Họ thành lập các hội như ‘Dư luận viên’, “Hội Cờ đỏ’, ‘Lực lượng 47’, ngôn từ dơ bẩn được dành cho các thành viên cấp thấp chiếm chủ yếu trong các hội này.

‘Nhân dân’ là từ được nhân danh nhiều nhất. Thực chất chỉ là lợi dụng, nhân dân không là gì với chế độ cả.

Đã hiểu như thế thì cần phải loại bỏ từ ‘nhân dân’, cần dùng từ ‘định hướng’ mới đúng bản chất của chế độ.

Tòa án xét xử theo định hướng thì phải là Toà án định hướng xã hội chủ nghĩa. Tương tự là Viện kiểm sát, Công an, Quân đội định hướng xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục, y tế, văn hóa định hướng xã hội chủ nghĩa. Các phẩm hàm được phong nên là: Nhà giáo định hướng xã hội chủ nghĩa, tương tự như thế với thầy thuốc, nghệ sĩ…

Ngoại giao cầm giấy đọc, không được mở miệng nói điều gì ngoài giấy đã soạn sẵn, nên có Ngoại giao định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy thì phải là Người phát ngôn ngoại giao định hướng xã hội chủ nghĩa.

Báo định hướng Nhân Dân. Cơ quan ngôn luận của thể chế.

Định hướng cho củi vào “đốt lò”, những cây củi nào bị đưa lên “giàn hỏa thiêu”, những cây củi nào thì không, tất cả phải theo định hướng.

Cứ như vậy mà lần lượt cho các lĩnh vực khác.

Và cuối cùng là NƯỚC ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Thể chế định hướng cả tự do và hạnh phúc của dân chúng.

Thể chế này không có Cộng hòa kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không có sự lựa chọn hoàn toàn của dân chúng để bầu người đứng đầu và không có sự hòa hợp cộng đồng. Sau 43 năm thống nhất đất nước, nhưng người dân vẫn còn chia rẽ, vẫn còn thù hận ngút trời. Thể chế vẫn độc tài quyền lực và ban phát quyền lực cho nhau.

Để có được sự hòa hợp, có tự do, có dân chủ, có độc lập và hạnh phúc thực sự thì cụm từ ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ phải bị triệt tiêu.

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular