BÌNH LUẬN VỀ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2022

0
233

Dieu Cay – Nguyen Van Hai

– Hàng triệu công nhân đã thất nghiệp do các công ty hết đơn hàng, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới.

Cạn tiền lại mất việc, lao động nghèo bới rác kiếm thức ăn, quần áo mới… đón Tết

– Gần 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến trừ chi phí thu lợi khoảng hai tỷ đồng. Tính ra khoảng 4.000 tỷ đồng. 

4.000 tỷ đồng này là tiền của ai? 

Của các Việt kiều, Việt… cộng chung số phận bị kẹt ở nước ngoài khi dịch bùng, gặp khó khăn trong cuộc sống, muốn về nước trốn dịch và phải đóng tiền để được có ghế trên các “chuyến bay giải cứu”.

Vậy, khi đã xác định các chuyến bay giải cứu là một kế hoạch làm tiền độc ác và gian trá với đồng bào gặp nạn thì phần tiền dôi dư phải được trả lại cho họ. Đó là đạo lý, là pháp luật. 

Chứ không phải sung vào công quỹ.

685080cookie-checkBÌNH LUẬN VỀ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2022