Sunday, July 21, 2024
HomeDÂN CHỦVÀI GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ ANH NGUYỄN HỮU VINH

VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ ANH NGUYỄN HỮU VINH

Bùi Quang Minh
VỚI BÁO CHÍ, BLOG:
1. “Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có. Chúng tôi không có quyền cư trú và du lịch ra nước ngoài; chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập…” (Nguyễn Ái Quốc, 1920)
2. Chính quyền Pháp ở Đông Dương đã cấm ngặt những tờ báo đả động đến chuyện chính trị hoặc có liên quan đến chính trị “Trước khi đưa đi nhà in, tất cả các bài báo phải dịch ra tiếng Pháp và đưa kiểm duyệt. Cấm ngặt những tờ thông tin ấy không được đả động gì đến những vấn đề chính trị hay tôn giáo, mà chỉ được đăng những tin tức thông thường, những vấn đề xét ra có lợi cho Nhà nước”. (Nguyễn Ái Quốc tố cáo Thực dân Pháp)
3. “Các bạn chớ tưởng rằng mấy tờ báo thông tin khốn khổ ấy được tự do phân tích tất cả những cái thuộc về kinh tế. Chẳng hạn, họ không được nói đến đời sống đắt đỏ, đến việc mất mùa, đến việc buôn gian bán lậu của bọn con buôn người Âu, đến việc xoay xở tiền nong bất lương của bọn quan cai trị, đến những vụ đầu cơ đê tiện của bọn chủ đồn điền và chủ nhà máy người da trắng”. (Nguyễn Ái Quốc tố cáo Thực dân Pháp)
4. Điều 10. Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa:
“Công dân Việt Nam có quyền:
– Tự do ngôn luận
– Tự do xuất bản
– Tự do tổ chức và hội họp
– Tự do tín ngưỡng”
5. Điều 69, Hiến pháp CHXHCN Việt Nam năm 1992:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.”
6. Ngày 9 tháng 9 năm 2007, ông Nguyễn Hữu Vinh lập trang blog Ba Sàm, tự gọi là Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ. Đây là một trang web điểm tin, đăng tin đông người xem, có tiếng nói trái ngược với tuyên truyền của báo chí chính thống trong nước, với mục tiêu: khai dân trí, đồng thời tận dụng tối đa các tiện ích của Internet để mang tri thức đến cho mọi người.
7. Năm 2014, blogger Nguyễn Hữu Vinh (chủ trang blog Anh Ba Sàm) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị bắt do cáo buộc đăng các bài báo vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự 1999. Năm 2016, ông Nguyễn Hữu Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam.
8. Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Right Watch) yêu cầu thả ông Vinh, coi việc bắt giữ này là vi phạm nhân quyền, quyền tự do ngôn luận. 51 người đồng ký tên vào Yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh, trong đó có giáo sư Chu Hảo, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Hà Sĩ Phu… Yêu cầu này được gửi đích danh cho ông bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (sau là Chủ tịch nước rồi đã qua đời).
9. Năm 2016, cuốn sách ‘Anh Ba Sàm’ song ngữ Việt – Anh dày 400 trang bán tại tại Amazon.com. Trong số 14 bài viết của cuốn “Anh Ba Sàm” có đến 6 bài phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ án mang tên “Nguyễn Hữu Vinh”
10. Tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Hữu Vinh mãn hạn tù và trở về Hà Nội. Ông sinh ngày 15 tháng 9 và hôm nay là sinh nhật ông.
Xin chúc mừng sinh nhật nhà báo chân chính Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm!
Tuyên ngôn Ba Sàm và cũng là của báo chí tự do sống mãi với nhân dân!
TUYÊN NGÔN PHÁ VÒNG NÔ LỆ
Cách nay ngót trăm năm, chí sĩ Phan Châu Trinh từng dạy rằng nếu không nâng cao dân trí thì mãi mãi dân ta không thể thoát khỏi vòng nô lệ.
Nhưng không biết cái nghĩa “nô lệ” mà cụ nói có nhiều hàm ý, hay chỉ là ách nô lệ ngoại bang ? Vì ngay cả sau khi thoát ách nô lệ ngoại bang, dễ ngỡ mình là nhất thiên hạ mà không biết là bị tụt lại sau ghê gớm, rồi coi rẻ học hỏi, không biết an dân … thành ra ngu dốt, nhiều tính xấu trói chặt mình – sẽ trở thành nô lệ chính mình. Từ nô lệ chính mình mà dễ sinh xâu xé cả đồng bào, người u tối yếu ớt bị kẻ gian manh quyền thế áp bức – thành ra nô lệ cường quyền. Vậy là có độc lập mà chẳng có tự do bởi hai cái ách nô lệ đó; để rồi cả dân tộc yếu đi là lúc ngoại bang nhòm ngó nhảy vào, ta lại dễ thành nô lệ ngoại bang. Và cứ thế …
Đó chính là cả cái “vòng” nô lệ – như cái “chu trình”, cái vòng vinh-nhục của lịch sử bi hùng, khi anh dũng thắng ngoại xâm, khi lầm than trong tối tăm lạc hậu. Thử nhìn lại lịch sử nhiều triều đại và nhìn vào hiện tại ?
Tất cả các bài báo trong blog này muốn nói tới điều đó, cũng là chút đóng góp nho nhỏ, để cùng với hơn 80 triệu dân Việt chúng ta “Phá vòng nô lệ”.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular