Trình bày bìa của ông sinh viên Nguyễn Phú Trọng như đăng trên báo Dân Việt là nói dóc.

0
382
Trình bày bìa của ông sinh viên Nguyễn Phú Trọng như đăng trên báo Dân Việt là nói dóc.

Trình bày bìa của ông sinh viên Nguyễn Phú Trọng như đăng trên báo Dân Việt là nói dóc. Tui làm luận văn tốt nghiệp thập niên 80 ở thế kỷ trước tại Sài Gòn, cũng không thể tự làm được bìa luận văn như ông này.Hồi thập niên 80 chưa có máy photocoppy hai mặt. Mượn máy đánh chữ cũng hổng có dễ. Muốn đóng bìa, đóng gáy phải mang ra tiệm và phải tốn bộn tiền. Hồi đó nghèo [nghèo vì gia đình bị đánh tư sản, chứ hổng phải do bần cố nông], nên nhớ chuyện chạy vay nhờ đánh máy, trình bày tập luận văn đến tận bây giờ. Phông chữ cũng nghèo nàn nếu không nhờ đến stencil mà chỉ sinh viên nhà giàu mới dám chơi.

Tui cũng là dân khoa Văn tổng hợp nhe ông Nguyễn Phú Trọng. Luận văn của tui chuyên ngành Văn học dân gian luôn đó. Ông đừng có mà ba xạo ke, thầy Đinh Gia Khánh đến tận năm 1980 mới được nhận hàm giáo sư.

Có dàn dựng thì cũng chịu khó chút chứ…

À, nếu ông Nguyễn Phú Trọng hồi đó có tiền để mướn quay roneo, hay stencil thì cũng khó tin vì thấy lý lịch của ông ghi thành phần gia đình bần cố nông kia mà.

Hay là bần cố nông xã hội chủ nghĩa khác với nghèo rớt mồng tơi kiểu chị Dậu?

Mong ngài tân chủ tịch đừng có xúc phạm nhiều thế hệ sinh viên khoa Văn của Đại học Tổng hợp kiểu khoe khoang như vầy….

Hổng lẽ chửi thề hen bạn khoa Văn xứ Bắc Chu Vĩnh Hải của tui ơi… Cái này chắc sư huynh Phùng Hoài Ngọc rành hơn.

Đúng là dóc tổ mẹ.

[http://m.danviet.vn/tin-tuc/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-chuyen-buc-anh-doc-dao-thoi-sinh-vien-924022.html?fbclid=IwAR0T3ZjOCNRPV8e4FSwp8GCzO0Apd4G4pHkRLNDULVO6BUCfqp6WXbh5nbU]

360190cookie-checkTrình bày bìa của ông sinh viên Nguyễn Phú Trọng như đăng trên báo Dân Việt là nói dóc.