HÃY CAN ĐẢM LÊN TIẾNG CÙNG CHÚNG TÔI.

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

Nước Việt Nam ta, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với một lịch sử oai hùng, một nền văn hiến thấm đẫm tình đoàn kết chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Mỗi mét đất ngày nay chúng ta ở, máu xương của cha ông ta cả ngàn năm đã chất chồng, dồn tụ lớp lớp vào đó. Nước Việt Nam là của người Việt Nam – “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”. Mỗi người Việt Nam đều có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền đấu tranh, quyền làm chủ vận mệnh của mình, quyền bảo vệ đất nước, quyền bảo vệ dân tộc của mình, quyền quyết định đưa đất nước và dân tộc mình hội nhập và phát triển trên con đường ánh sáng văn minh phổ quát của nhân loại.

Tuy nhiên, trong bảy mươi hai năm qua (1945 – 2017), tập đoàn cộng sản cầm quyền Việt Nam duy trì một chế độ độc tài đảng trị, đã cưỡng đoạt tất cả các quyền căn bản về con người của người Việt Nam. Đảng cộng sản đã đưa đất nước Việt trở thành một đất nước bị tàn phá tan hoang; đưa con người Việt Nam trở thành những kẻ nô lệ yếu hèn, chỉ biết cuối đầu nghe theo, làm theo những gì độc tài cộng sản sai khiến, dụ dỗ và lừa mị. Thực tế, bảy mươi hai năm qua, độc tài cộng sản cầm quyền Việt Nam chưa từng làm được một việc gì tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc. Thực tế, dưới họng súng thường trực trên tay, chúng đã giam hãm, cầm tù, đầy dọa cả dân tộc Việt Nam như giam hãm, cầm tù, đầy đọa một bầy trâu bò phải sống trong một vũng bùm tù đọng, hôi thối, tanh tưởi.

Đặc biệt, ngày nay, vì quyền lợi ích kỷ của chúng, tập đoàn độc tài cộng sản cầm quyền Việt Nam đã và đang từng bước giao nộp đất nước cho Tàu Cộng, rắp tâm tiêu diệt dân tộc Việt Nam, đưa nước Việt Nam trở thành một bộ phận của Tàu Cộng, đưa dân tộc Việt Nam trở thành kẻ nô lệ cho Tàu Cộng.

Nước mất thì nhà tan. Vận mệnh còn mất của dân tộc Việt Nam đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cứu nước, cứu nhà trong lúc này đã trở nên khẩn thiết và cấp bách hơn lúc nào hết.

Vì vậy, chúng tôi, những người cầm bút, cùng chung lý tưởng, một ý chí, một mục tiêu, đã chụm sức lại, cùng nhau thành lập Hội những người cầm bút cản đản. Mục tiêu của Hội là dùng ngòi bút của mình nhằm:

– Vạch rõ và lên án: sự lừa dối, gian manh, phản động và những tội ác chất chồng của tập đoàn cộng sản cầm quyền Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam trong bảy mươi hai năm qua;

– Vạch rõ và lên án: còn độc tài cộng sản cầm quyền là còn áp bức, bất công; còn cộng sản cầm quyền thì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm chủ vận mệnh mình, đất nước mình vẫn bị cộng sản tước đoạt; còn độc tài cộng sản cầm quyền thì đất nước không thể có tự do dân chủ; còn độc tài cộng sản cầm quyền, đất nước Việt Nam chỉ có lụn bại và lụn bại thảm hại;

– Vạch rõ và lên án những âm mưu đen tối bán nước hại dân của tập đoàn cộng sản cần quyền Việt Nam.

– Vạch rõ con đường hồi sinh của đất nước, của dân tộc Việt Nam là con đường đa nguyên dân chủ với một nền pháp trị Tam quyền phân lập.

– Cổ vũ và nêu gương những người dám dấn thân đấu tranh chống áp bức bất công, chống độc tài đảng trị.

Hội những người cầm bút can đảm, nguyện trung thành, nguyện đấu tranh đến cùng cho những mục tiêu này.

Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi, đoàn kết một lòng cùng chúng tôi, tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói cùng chúng tôi để thực hiện mục tiêu này.

Độc tài, độc tôn của cộng sản cầm quyền Việt Nam nhất định phải bị xóa bỏ.

Tự do, dân chủ cho người Việt Nam nhất định phải hiện diện trên đất nước Việt Nam.

Nước Việt Nam cường thịnh nhất định sẽ đến với người Việt Nam chúng ta trong một tương lại gần.

Việt Nam, Cộng hòa Liên Bang Đức, Canada, ngày 14 tháng 1 năm 2018.

Những người sáng lập:

Nhà báo tự do.Hoa Mai Nguyên (CHLBĐ)
Chuyên viên luật Dương Thị Thùy Dương (Canada)
Blogger Nguyễn Thúy Hạnh (Việt Nam)
Nhà báo tự do, kỹ sư công nghiệp Lê Dũng (Việt Nam)
Nhà báo tự do.Anton Tuấn (Việt Nam)
Nhà báo, kỹ sư kinh tế Phạm Thanh Sơn (Việt Nam)
Nhà báo, cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng (Việt Nam)
Kỹ sư, doanh nhân, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Lĩnh (Việt Nam)
Nhà báo tự do, cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn – Paulus Lê Sơn (Việt Nam)
Nhà báo, cử nhân kinh tế, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình (Việt Nam)
Nhà báo tự do. Đỗ Ngà.
Blogger. Nhi Hoàng.
Nhà giáo.Lạc Âu
Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành (Việt Nam).

…..
Ảnh internet