Sunday, June 4, 2023

Tag: White Sands National Park

White Sands National Park

Seija Thiên Kim Tháng 5, thời tiết ở White Sands rất dễ chịu. Buổi sáng mát rượi, đến trưa gió vẫn thổi hơi còn lạnh....