Thursday, March 23, 2023

Tag: Vụ án Đồng Tâm

Vụ án Đồng Tâm 9 tháng giêng đến 14 tháng giêng...

Nhân Tuấn Trương Facebook bây giờ cũng đứng về phía bạo quyền Việt Nam, tiếp tay khủng bố và “bụm miệng” những người dân muốn...

Hãy chú ý lời khai của ông Lê Đình Công tại...

Lưu Trọng Văn 10-9-2020 “Tối 08/01/2020, bị cáo được ông Nguyễn Văn Thắng báo là tối nay công an sẽ về bắt ông Lê Đình Kình...

TỘI ÁC ĐỒNG TÂM

Hà Đức Quảng   Vụ án Đồng Tâm đã giết chết cụ ông Lê Đình Kình và 3 chiến sĩ công an chuẩn bị đưa ra...